0
radca prawny

Zawód radcy prawnego

Radcę prawnego często utożsamia się z adwokatem, ale trzeba wiedzieć, że pomimo wielu podobieństw między nimi istnieją także pewne różnice. Faktem jest to, że uprawnienia radcy prawnego w dużej mierze są podobne do prawnika, ale nadal nie można traktować obu tych zawodów tak samo. Są różne drogi pozwalające na zostanie radcą prawnym, znaczenie ma nie tylko rozległa wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa, liczą się także odpowiednie predyspozycje.

Co warto wiedzieć o zawodzie radcy prawnego?

Radca prawny to przykład zawodu zaufania publicznego, zajmuje się on świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawnej. Można zlecić mu sporządzenie opinii prawnej, opracowanie projektu aktu prawnego, występowanie przed urzędami i sądami. Udzieli konsultacji i porad prawnych, może być pełnomocnikiem przed organami procesowymi, pełnić funkcję obrońcy. Możliwe jest wykonywanie zawodu radcy prawnego we własnej kancelarii, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Istotne jest to, aby radca prawny miał ukończone pięcioletnie studia prawnicze, tytuł magistra prawa. Niezbędne staje się również odbycie trzyletniej aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu zawodowego.

Konieczna jest zdolność do czynności prawnych i pełna możliwość korzystania z praw publicznych. Radcy prawnemu można powierzyć obsługę prawną przedsiębiorstwa, sporządzanie różnego typu umów. Istotne jest, jaką ma specjalizację, przykładowo z prawa budowlanego. Zawsze powinno się zwrócić na to uwagę przy wyborze usługodawcy, w zależności od rodzaju sprawy, z którą zgłasza się klient. Istotne będzie, aby radca prawny miał OC, czyli obowiązkową polisę. Jest zobligowany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za popełnione przez siebie błędy.

Jak zostać radcą prawnym?

Jeżeli ktoś chce zostać radcą prawnym, to będzie musiał skończyć studia prawnicze, bez tego nie uzyska tytułu uprawniającego do wykonywania zawodu. Warto od razu zaznaczyć, że studia nie muszą odbywać się w systemie dziennym, mogą być także zaoczne. W obu przypadkach konieczne jest jednak obronienie pracy magisterskiej, aby uzyskać stopień magistra prawa. Kolejną kwestią będzie nieskazitelny charakter, wymaga się także rękojmi właściwego wykonywania zawodu na podstawie zachowania, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o radcach prawnych. Jeżeli ktoś chce wykonywać tego typu zawód, to będzie musiał odbyć w Polsce aplikację radcowską i złożyć egzamin radcowski, oczywiście zdobyć pozytywny wynik uprawniający do uzyskania wpisu na listę Radców Prawnych.

Trzeba liczyć się z tym, że nabory na aplikację radcowską odbywają się wyłącznie raz w roku, konieczne staje się również uiszczenie płatności za możliwość podejścia do egzaminu wstępnego. Sprawdzana jest wiedza z zakresu rozmaitych aktów prawnych, czyli przykładowo prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego i administracyjnego, prawa karnego i skarbowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa unijnego i konstytucjonalnego. Aplikacja radcowska służy do przygotowania aplikanta do właściwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

porada prawna

Koszt porady prawnej – taniej przez internet

W dzisiejszych czasach osoby w Polsce coraz częściej zaczynają korzystać z porad prawnych. Jest to z pewnością dobre zjawisko, ponieważ świadczy o ciągle rosnącej świadomości prawnej Polaków, którzy chcą walczyć o swoje i nie poddają się łatwo systemowi. Jednak jest też druga strona medalu – prawo w Polsce stale się zmienia poprzez ciągłe nowelizowanie ustaw oraz innych aktów prawnych. Tylko doświadczona osoba jest w stanie podążać za ciągłymi zmianami prawnymi w kraju, jednocześnie je rozumiejąc. Dlatego jeżeli zależy nam na wygranej sprawie sądowej należy skorzystać z usług renomowanego prawnika. Porady prawne są możliwe podczas wizyty w kancelarii prawnej, ale również online, co umożliwia uzyskanie wsparcia nie wychodząc z domu.

Porada prawna online – na czym polega?

Rozwój internetu przyczynił się do tego, że wiele usług zostało przeniesionych do wirtualnej rzeczywistości. Podobnie jest z poradami prawnymi – możemy skorzystać z pomocy prawnika online. Dla wielu osób jest to udogodnienie, które znacząco wpływa na komfort korzystania z usługi. Prognozuje się, że usługi online będą stale stawały się coraz bardziej popularne. Aby skorzystać z pomocy prawnika za pośrednictwem internetu należy wykonać telefon w celu umówienia się na wizytę online. Coraz częściej można również ustalić spotkanie przy pomocy aplikacji, czy SMS. Następnie trzeba się dowiedzieć, jakiej platformy prawnik używa do porozumiewania się online. Można również wysłać zapytanie prawne do adwokata lub zlecić stworzenie pisma poprzez e-mail. Dotyczy to jednak tylko mało szczegółowych i nieskomplikowanych spraw.

Koszt porady prawnej – ile wynosi?

Koszt porady prawnej online praktycznie nie różni się od tych w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Dla prawników nie ma różnicy, czy spotkają się osobiście, czy za pośrednictwem internetu. W obu przypadkach cenią sobie swoją pracę i wysiłek, jaki włożyli w całą drogę edukacji oraz szkolenia się. Jednak sam fakt, że nie musimy przemieszczać się do biura prawnika obniża koszty i pozwala zaoszczędzić czas. Nie warto korzystać z tanich usług u słabych specjalistów, ponieważ może to nam tylko zaszkodzić. Koszt porady prawnej waha się od 100 do 200 zł. Wszystko zależy od miasta, czy sprawy, z którą się wybieramy do prawnika. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że cena będzie wyższa niż w wymienionych widełkach cenowych, ponieważ prawnicy indywidualnie wyceniają swoją pracę. Nie da się więc jednoznacznie określić ile kosztuje porada prawna. Prawo to niezwykle skomplikowana dziedzina, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy doświadczonych prawników – zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.